Zorg op maat

In onze zorgvisie staat de mens centraal. Niet langer zijn de medewerkers bepalend voor wat er gebeurt, maar volgen zij u in uw ritme, wensen en behoeftes. De verzorging is erop gericht u in de gelegenheid te stellen een eigen leven te leiden en hierin keuzes te maken. Gestreefd wordt naar behoud van eigenwaarde, bewegingsvrijheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De zorgverlening wordt gedaan door thuiszorgonderneming De ZorgZaak. Het zorgteam bestaat uit goed opgeleide en zeer gemotiveerde ziekenverzorgenden en verpleegkundigen die er alles aan doen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

De Zorgvilla is ook zeer geschikt als zorghotel of herstellingsoord, b.v. voor een overbruggingsperiode naar een regulier verpleeghuis of na een ziekenhuisopname, wanneer zelfstandig wonen nog niet helemaal verantwoord is.

Welzijn en zorgGeboden Zorg

 • lichamelijke/hygiĆ«nische activiteiten
 • verpleegtechnische handelingen
 • hulp bij therapie, leefregels en stimuleren van de zelfredzaamheid
 • wondverzorging
 • medicatietoediening
 • revalidatie en reactivering
 • begeleiding in probleemsituaties
 • verpleging, verzorging en ondersteuning in de laatste levensfase
 • dagverzorging
 • eerstelijns verblijf
 • respijtzorg