Dagbesteding

Zelfstandig wonen kan soms lastig zijn. Bijvoorbeeld als er steeds meer zorg nodig is. Of als u niet zoveel contacten meer heeft in de buurt. Dagbesteding is dan vaak een uitkomst. Een huiselijke plek waar u één of meer dagdelen per week terecht kunt.

In de ZorgVilla kunt u gebruik maken van de dagbesteding, waarbij leuke, gevarieerde en zinvolle activiteiten, zowel binnen als in de grote tuin van de ZorgVilla, worden aangeboden. Samen met onze professionele begeleiders bieden wij een programma aan, waarin uitgegaan wordt van uw eigen mogelijkheden en wensen.

dagbesteding

Ook bewoners uit de omgeving van de ZorgVilla kunnen gebruik maken van de activiteiten in de dagbesteding. Zo komt binnen naar buiten en buiten naar binnen!

Het gevarieerde programma wordt afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de bezoekers en geeft hen weer een doel in de dag.

Voor wie is het?

Bezoekers van de dagbesteding hebben door leeftijd, ziekte of beperking regelmaat en structuur nodig om de dag vorm te geven. Ook het opbouwen en onderhouden van sociale contacten kan hierdoor lastig zijn.

Dagbesteding wordt aangeboden op basis van een Wmo-indicatie, PGB of als particuliere dienst.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van dagbesteding bij de ZorgVilla? Neem dan nu contact met ons op!