Home

De ZorgVilla: Verzorgd wonen voor een betaalbare prijs!

Een virtuele fiets bij de ZorgVilla!

In Veenoord/Nieuw-Amsterdam in Drenthe is de ZorgVilla gevestigd, een kleinschalige woonzorg accommodatie. In De ZorgVilla wordt professionele zorg geboden aan mensen met een lichamelijke en/of geestelijke zorgvraag. Wij bieden u verzorgd wonen aan in combinatie met persoonlijke aandacht. De ZorgVilla is een uitstekende oplossing wanneer er vraag is naar eerstelijns verblijf. Daarnaast biedt de ZorgVilla een goede mogelijkheid voor respijtzorg, zodat de mantelzorger ontlast kan worden.


De ZorgVilla is verbouwd, aangepast en ingericht om zowel aan ouderen als jongeren een comfortabele en stijlvolle woongelegenheid te bieden met 24/7 uur zorggarantie.

Wanneer uw lichamelijke of geestelijke conditie achteruit gaat, de mantelzorg of thuiszorg niet meer toereikend is en u daardoor niet langer zelfstandig kunt blijven wonen, bieden wij de begeleiding, verzorging en verpleging die nodig is. Wij leveren zorg op maat, dat wil zeggen dat wij samen met u een zorgplan opstellen met uw persoonlijke zorgvraag en voorkeur. Naar behoefte kunnen wij ook een logopediste, ergotherapeut of fysiotherapeut inschakelen.

In onze zorgvisie staat de mens centraal. Niet langer zijn de medewerkers bepalend voor wat er gebeurt, maar volgen zij u in uw ritme, wensen en behoeftes. De verzorging is erop gericht u in de gelegenheid te stellen een eigen leven te leiden en hierin keuzes te maken. Gestreefd wordt naar behoud van eigenwaarde, bewegingsvrijheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.