Eerstelijns Verbijf

Eerstelijns Verblijf is bedoeld voor mensen die tijdelijk zorg met verblijf nodig hebben. Kunt u om medische redenen tijdelijk niet thuis wonen? Dan is verblijf in een zorginstelling een oplossing voor u. Dit heet een ‘eerstelijns verblijf’ of kortdurend verblijf. Bijvoorbeeld als u moet herstellen na een behandeling in het ziekenhuis. Of als u zorg nodig heeft tijdens uw laatste levensfase die thuis niet gegeven kan worden. Met ingang van 1 januari 2017 is dit ondergebracht in het basispakket van de zorgverzekeringswet als ‘eerstelijnsverblijf’.

Doel van Eerstelijns Verblijf

Eerstelijns Verblijf voorkomt een onnodige opname in het ziekenhuis. Het is de bedoeling dat u snel terugkeert naar huis. De indicatie is drie maanden geldig.
U kunt gebruikmaken van Eerstelijns Verblijf als:

  • u door omstandigheden tijdelijk geen verzorging thuis kunt krijgen;
  • uw partner, uw familie of anderen (mantelzorgers) tijdelijk niet of onvoldoende voor u kunnen zorgen (respijtzorg);
  • u tijdelijk niet in staat bent om voor uzelf te zorgen, bijvoorbeeld door een kortdurende ziekte of een handicap;
  • u moet aansterken na een ziekenhuisopname;
  • herstellen in de thuissituatie niet mogelijk is.

Informatie voor verwijzers inzake beschikbaarheid ELV kamers en contactgegevens 

NB. Binnen onze locaties bieden wij eerstelijns verblijf laag complex en palliatieve zorg.

Plaats Naam locatie & telefoon
(link naar website)
Aantal
beschikbare kamers
Informatie
Hoogeveen Kloosterstaete
0528 – 745 145 (op werkdagen tussen 08.00u en 17.00u)
0528 – 728 443 (overige tijden)
 1 Opname in overleg
Veenoord De ZorgVilla
0528 – 745 145 (op werkdagen tussen 08.00u en 17.00u)
0591 – 555 635 (overige tijden)
1 Opname in overleg
Slagharen Huize De Eik
0528 – 745 145 (op werkdagen tussen 08.00u en 17.00u)
0523 – 225 005 (overige tijden)
 1 Opname in overleg

Informatie over de capaciteit van onze woonlocaties is ook te vinden in het Point VVT Capaciteitsoverzicht. U kunt dan zoeken op ZorgZaak.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Eerstelijns Verblijf? Neem dan contact met ons op!